MOD_LANGUAGES_DESC

Biz barada

Build Beautiful Websites

Kompaniýa baradaKämil Plast

Kamil Plast, 2015-nji ýylda esaslandyrylan we iň döwrebap enjamlar we tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan senagat kärhanasydyr. Kompaniýada häzirki wagtda 100-den gowrak adam işleýär.

Kompaniýa dürli polimer önümlerini, ýagny polipropilen we polietilenden öndürilen önümleri (ýarym taýýar önümler - ýeňler, taýýar önümler - köp önümler üçin haltalar, gurluşyk maksatly haltalar) öndürmek we eksport etmek bilen meşgullanýar.

Kompaniýanyň önümçilik kuwwaty aýda 300 tonna taýýar önüm.

Häzirki wagtda özümizi Russiýa Federasiýasyna, Gazagystan Respublikasyna, Azerbaýjana, Gyrgyzystana, Özbegistana, Moldowa, Jorjiýa, Ukraina ygtybarly hyzmatdaşlar we hünärmen eksportçylar hökmünde görkezdik.

Kompaniýanyňartykmaçlyklary

Polimer önümleriňiz üçin kompaniýamyzy iň gowy saýlaýan 6 peýdasy

Önümleriň giň görnüşi

Dürli ululykda we şekilli polipropilenden we polietilenden öndürilen önümleriň giň toplumyny hödürleýäris.

Ýokary hilli önümler

Müşderileriň we hyzmatdaşlaryň isleglerine laýyk gelýän önümleri öndürmäge mümkinçilik berýän ýokary hilli standartlar

Müşderilere aýratyn çemeleşme

Her bir müşderiniň zerurlyklaryny göz öňünde tutýarys we aýratyn çözgütleri hödürleýäris

Çalt eltip bermek

Gowy guralan logistika we müşderilere önümleri çalt eltip bermek

Ygtybarlylyk we durnuklylyk

Bu ugurda köp ýyllyk tejribe. Hyzmatdaşlar üçin ygtybarlylyk we durnuklylyk

Işgärleriň hünär ussatlygy

Ýokary derejeli hünärmenlere ýokary hilli hyzmat

+

Öndürilen
ýyllyk göwrüm

+

Ýokary hünärli
işgärler

Hyzmatdaşlar
bütin dünýäde

BiziňÖnümlerimiz

Kompaniýa, aşakda görkezilen ýöriteleşdirilen hyzmatlaryň giň toplumyny hödürlemekde 8 ýyldan gowrak tejribe toplady.

"KAMIL-PLAST" kompaniýasy, Türkmenistanda polimer birleşýän materiallary öndürmekde we öndürmekde öňdebaryjydyr.

Polimer çig malyny öndürmek we Türkmenistanda birleşdirilen we polimer materiallary ösdürmek üçin bazarda möhüm orny eýeleýäris