MOD_LANGUAGES_DESC

 • Image Alt

  Hil torbalary:
  önümçilik we kompaniýamyzdan satuw

  Ygtybarly materiallar, her bir müşderä aýratyn çemeleşmek we tutuş ýurt boýunça çalt eltip bermek!
 • Image Alt

  Hyzmatdaşymyz boluň we işiňizi giňeldiň biziň bilen bilelikde

  iň oňat bahalarda sumkalaryň ygtybarly öndürilmegi!

  Biziň wezipämiz

  Uzak möhletli we dowamly iş gurmaga üns berýäris.

  Kämil PlastBiziň kompaniýamyz barada

  Kämil Plast, 2015-nji ýylda esaslandyrylan we iň döwrebap enjamlar we tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan senagat kärhanasydyr.

  Kompaniýa dürli polimer önümlerini, ýagny polipropilen we polietilenden öndürilen önümleri (ýarym taýýar önümler - ýeňler, taýýar önümler - köp önümler üçin haltalar, gurluşyk maksatly haltalar) öndürmek we eksport etmek bilen meşgullanýar.

  • Innowasiýa tehnologiýalary
  • Çalt eltip bermek
  • Kepillendirilen inersenerler
  • Hilli önüm
  Build Beautiful Websites

  Biziň Ugrumyz

  Polimer çig mal öndürmek we Türkmenistanda birleşdirilen we polimer materiallary ösdürmek üçin bazarda möhüm orny eýeleýäris
  Build Beautiful Websites

  Önümçilik

  Polietilen we polipropilen çig mal öndürmek pudagynda önümleriň we hyzmatlaryň giň toplumyny hödürleýäris. Biziň kompaniýamyz dürli pudaklarda giňden ulanylýan ýokary hilli polimer materiallaryny öndürmekde we üpjün etmekde ýöriteleşendir.

  Build Beautiful Websites

  Eksport

  Biziň kompaniýamyz dünýäniň dürli ýurtlaryna polietilen we polipropilen çig mal eksporty bilen işjeň meşgullanýar. Halkara ülňülerine we talaplaryna laýyk gelýän ýokary hilli polimer materiallaryny hödürleýäris

  Biziň Önümçiligimiz

  Kompaniýa, aşakda görkezilen ýöriteleşdirilen hyzmatlaryň giň toplumyny hödürlemekde 8 ýyldan gowrak tejribe toplady.

  Biziň görüşimizDolandyryjylaryň sözleri

  • "Täze gözýetimlere batyrgaýlyk bilen köpri gurýanlara uly mümkinçilikler gelýär. Kompaniýamyz bu ýerde durman, innowasiýa çözgütleri hödürläp we polietilen we polipropilen çig mal bazaryna ynamly ýolbaşçylyk edip geljegi döredýäris. Bilelikde üstünlik gazanmak üçin köpri gurýarys. öňe gitmek, sebäbi diňe hereketde düýşleri hakykata öwürýäris ".

   Hojamkuliýew Maksat

  • “Satuwda diňe bir önüm däl, eýsem müşderiniň isleglerine düşünmek we kanagatlandyrmak ukybymyz hem bar. Özüňi köwşüne geý, şowly şertnama baglaşarsyň ".

   Berdýewa Aýgul

   "KAMIL-PLAST" kompaniýasy, Türkmenistanda polimer birleşýän materiallary öndürmekde we öndürmekde öňdebaryjydyr.

   Polimer çig malyny öndürmek we Türkmenistanda birleşdirilen we polimer materiallary ösdürmek üçin bazarda möhüm orny eýeleýäris